Znajdujesz się: KONKURS KLUB ROKU > KLUB ROKU SiA
Regulamin Konkursu Klub Roku SiA
ukryj
1.     CELE KONKURSU
          -  Ogólnopolska promocja Programu „Seniorzy i Amatorzy”
          -  Zwiększenie zainteresowania klubów tenisowych rozwojem programu SiA

2.       CZAS TRWANIA KONKURSU
od 1 stycznia  do 31 grudnia 2019 r.

3.       WARUNKI UDZIAŁU
W konkursie mogą wziąć udział kluby, które:

- posiadają ważną licencję klubową PZT (punkty są naliczane od dnia posiadania licencji);
- zgłosiły swój akces do programu „Seniorzy i Amatorzy”.
 

4.       PUNKTACJA KONKURSU

a)       za każdego zawodnika z licencją „S i A” należącego do danego klubu6 pkt.,

wskazanie przynależności klubowej następuje w momencie rejestracji zawodnika; dla osób już posiadających licencję ostateczny termin akceptacji na rok 2019 to 31 kwietnia 2019

b)      za udział zawodnika z licencją „S i A” z danego klubu w każdym turnieju otwartym zaliczanym do klasyfikacji  (organizowanym przez dowolny klub), w zależności od rangi turnieju:

ranga 1 – 2 pkt.,
ranga 2 – 1 pkt.,
ranga 3 – 0,5 pkt.,
ranga 4 – 0,3 pkt.,
ranga 5 – 0,15 pkt.,
(zawodnikowi zalicza się maksymalnie udział  w jednym turnieju tygodniowo)

c)    za organizację otwartych turniejów „S i A” ranga 1-5 gdzie punktacja uzależniona jest od liczby uczestników biorących udział w grach pojedynczych* i dodatkowo od liczby uczestników w grach podwójnych**według współczynnika punktowego za każdego uczestnika biorącego udział w grach pojedynczych* i dodatkowo za każdego uczestnika w grach podwójnych**:

ranga 1 – 0,5 pkt.,
ranga 2 – 0,4 pkt.,
ranga 3 – 0,3 pkt.,
ranga 4 – 0,25 pkt.,
ranga 5 – 0,2 pkt.,

Za organizację minimum jednej oddzielnej kategorii kobiet w turnieju „S i A” w rangach 3-5 (minimum 4 kobiety biorące udział) – dodatkowe 3 pkt. (nie ma zastosowania w turniejach rangi 1 i 2).

Zalicza się maksymalnie jeden turniej tygodniowo w danym klubie.

* W grach pojedynczych zawodnik jest liczony tylko raz, niezależnie w ilu kategoriach singlowych brał udział.

** W grach podwójnych zawodnik jest liczony tylko raz, niezależnie w ilu kategoriach w grach podwójnych, w tym mieszanych, brał udział.

 UWAGA:

              Do punktacji zaliczane są turnieje spełniające warunki:

·       turnieje zgłoszone do kalendarza „S i A” w zintegrowanym systemie informatycznym Tenis Polski Online (TPO) w terminie określonym w Regulaminie Turniejowym PZT SiA, a nie mniej niż 14 dni przed planowaną datą rozpoczęcia turnieju,

·       turnieje, w których pełne wyniki zostały zapisane w TPO w terminie do 14 dni po zakończeniu turnieju,

·       turnieje rozegrane zgodnie z Regulaminem Turniejowym PZT S i A,

d)    turnieje wewnątrzklubowe (zamknięte) (maksymalnie 10 w roku) – 0,2 pkt za udział każdego zawodnika, gdzie podstawą przyznania punktów będzie uzupełnienie wyników w systemie (niezależnie od liczby  rozegranych kategorii),

e)      za organizację Ligi Klubowej/Challenge’u – 0,5 pkt. za każdego zawodnika z licencją „S i A” biorącego udział w Lidze/Challenge’u (zalicza się maksymalnie dwie rozgrywki ligowe lub typu Challenge w danym klubie rocznie)

f)       relacje tekstowo - zdjęciowe z turniejów otwartych i wewnątrzklubowych – 1 pkt. Warunkiem jest przesłanie relacji w ciągu 7 dni od zakończenia turnieju (zalicza się za maksymalnie 1 turniej tygodniowo),

5.       NAGRODY

W edycji 2019 zostanie nagrodzonych 20 najlepszych klubów w rankingu z podziałem na 10 najlepszych klubów z miejscowości do 50.000 mieszkańców oraz 10 najlepszych klubów z miejscowości powyzej 50.000 mieszkańców.

 

NAGRODA do realizacji w 2020r.

I

MIEJSCE

II          MIEJSCE

III   MIEJSCE

IV MIEJSCE

V-X MIEJSCE

Tytuł Klub Roku

x

 

 

 

 

Materiał promocyjny o klubie w magazynie tenisowym

x

 

 

 

 

Bilety na DC i/lub FC *

x

 

 

 

 

Promocja na stronie www Polskiego Związku Tenisowego (30-dniowa ekspozycja reklamy -  banneru internetowego z przekierowaniem na stronę www. klubu)

x

x

 

 

 

Promocja na stronie Seniorzy i Amatorzy

x

x

x

x

 

Bezpłatny udział trenera w konferencji PZT

1 trener

1 trener

1 trener

1 trener

 

Banner reklamowy - …. miejsce w konkursie Amatorski Klub Roku 2019

x

x

x

x

 

dyplom

x

x

x

x

x

* I miejsce: Bilety na DC lub FC: na wyjeździe: 6 i 6 biletów; w kraju: 10 i 10 biletów

 6. RÓŻNE 

·       wyniki konkursu będą ogłoszone do 15 lutego 2020 r.,

·       wyniki rankingu konkursowego klubów publikowane będą co miesiąc na stronie PZT.

Polski Związek Tenisowy

Strategiczny Sponsor Polskiego Związku Tenisowego

Partner Główny Polskiego Związku Tenisowego

Zapraszamy do Sklepu Kibica!

POLSKI ZWIĄZEK TENISOWY
ul. Konduktorska 4 lok.10
(wejście II, piętro V).
00-775 Warszawa
tel. (48-22) 122 12 00, 122 12 01
fax. (48-22) 122 12 11
e-mail: pzt@pzt.pl
Rachunek opłat statutowych: Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
17 1600 1374 0003 0057 6053 3150
Rachunek Kolegium Sędziów: Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
87 1600 1374 0003 0057 6053 3151
Dane do faktur:
Polski Związek Tenisowy
ul. Konduktorska 4 lok.10
00-775 Warszawa
NIP: 526-21-70-384
Copyright Polski Związek Tenisowy.
All rights reserved
projekt i wykonianie e-ARES Sp. z o.o.