Znajdujesz się: PZT > AKTUALNOŚCI
ZAPRASZAMY NA KURS INSTRUKTORA TENISA
ukryjZAPRASZAMY NA KURS TRENERA TENISA

 

Miejsce realizacji:

Centrum Tenisowe „Park Jakubowy” Olsztyn

ul. Radiowa 32, Olsztyn

Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących

ul. Kołobrzeska 29, Olsztyn

 

 

Cena:

2300 zł +300 zł na opłatę 2 letniej licencji PZT

 

 

Termin:

25.03.2017 r. – 2.07.2017

 

Terminy zjazdów:

25-26.03.2017 r.

8-9.04.2017 r.

22-23.04.2017 r.

6-7.05.2017 r.

20-21.05.2017 r.

3-4.06.2017 r.

17-18.06.2017 r.

1-2.07.2017 r. (egzamin końcowy)

Cena kursu zawiera:

·         Zajęcia teoretyczno-praktyczne

·         Egzamin – obrona pracy dyplomowej

·         Wydanie dokumentów (zaświadczenie, dyplom)

·         Ubezpieczenie NNW uczestników

 

 

Kurs odbędzie się po zebraniu się minimalnej liczby uczestników (15 osób)

Wymagane dokumenty:

Do formularza zgłoszeniowego (przesłanego e-mailem lub drogą pocztową najpóźniej na 14 dni przed planowanym rozpoczęciem kursu) należy dołączyć:

  1. Potwierdzenie wpłaty opłaty manipulacyjnej w wysokości 300 zł. Wpłat proszę dokonywać w biurze Instytutu bądź na konto: Instytut Edukacji i Sportu, Alior Bank 72 2490 0005 0000 4530 5291 3450, tytułem: nazwa kursu + imię i nazwisko
  2. Kserokopię lub skan dokumentu potwierdzającego poziom wykształcenia (np. kserokopia świadectwa, dyplomu ukończenia szkoły wyższej). Nie akceptujemy zdjęć dokumentów! W przypadku posługiwania się innym nazwiskiem, niż te które widnieje na dokumencie, należy również dostarczyć kserokopię dowodu osobistego.
  3. Oświadczenie o stanie zdrowia – Załącznik 1 do formularza  (wypełniony i podpisany odręcznie) lub zaświadczenie lekarskie (od lekarza sportowego lub I-go kontaktu). Honorowane są również: ksero aktualnych badań lekarskich z pracy (dotyczy tylko nauczycieli wychowania fizycznego) lub aktualna książeczka zdrowia sportowca.
  4.  Kserokopia legitymacji instruktora sportu w dyscyplinie tenis.
  5. 2 zdjęcia dyplomowe w formie papierowej (na jasnym tle, wymiary 4,5 cm x 6,5 cm).
  6. Odręcznie podpisany regulamin kursów, warsztatów i szkoleń realizowanych w Instytucie Edukacji i Sportu – Załącznik 2 do formularza.

 

Kurs instruktora sportu pod patronatem Polskiego Związku Tenisowego

 

Cele kształcenia:

·                    zapoznanie z podstawowymi uwarunkowaniami metodyczno-organizacyjnymi szkolenia dzieci i młodzieży, ukierunkowanymi na osiągnięcie wysokiego poziomu sportowego w wieku dojrzałym,

·                    zapoznanie z modelem wiedzy o tenisie oraz modelem mistrzostwa sportowego tenisistów w grach pojedynczych i grach podwójnych, w tym z zasadami poszukiwania i identyfikacji talentów tenisowych,

·                    zapoznanie ze strukturą nauczania tenisa, proporcjami w zakresie stosowania ćwiczeń o charakterze oddziaływania wszechstronnego, ukierunkowanego i specjalistycznego oraz z obciążeniami treningowymi i startowymi, w kolejnych latach szkolenia,

·                    zapoznanie z organizacja szkolenia podstawowego (planowanie i programowanie pracy, dokumentacja  trenerska, organizacja sprawdzianów,

 

 

 

 

 

 

współpraca z rodzicami oraz nauczycielami wf szkół podstawowych, z  programowaniem i organizacją obozów szkoleniowych itp.),

·                    zapoznanie z zasadami współczesnego coachingu /organizacją procesu treningu zawodniczego, programowaniem obciążeń treningowych i startowych, indywidualizacją postępowania na drodze do mistrzostwa sportowego, itp./ 

 

Program kursu obejmuje m. in.:

ü  Tenis (teoria i praktyka)

ü  Teoria i technologia treningu sportowego

ü  Fizjologia wysiłku fizycznego w tenisie

ü  Technika i biomechanika tenisa

ü  Tenisowe programy komputerowe

ü  Biochemia wysiłku

ü  Odnowa biologiczna

ü  Psychologia tenisa

ü  Pedagogika zdrowia

ü  Organizacja i zarządzanie w tenisie

 

 

Ukończenie kursu, zdanie egzaminu praktycznego i obrona pracy dyplomowej oraz frekwencja min. 90% jest podstawą do nadania uprawnień zawodowych TRENERA TENISA.

 

Informacje dodatkowe:

•  o przyjęciu na kurs decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń i wpłata opłaty manipulacyjnej,

•  na kursie niezbędny jest sprzęt tenisowy,

•  istnieje możliwość wpłaty ratalnej za kurs,

•  możliwe jest finansowanie kursu przez Powiatowe/Miejskie Urzędy Pracy, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie itp. (osoby bezrobotne, osoby niepełnosprawne),

•  wszelkie  szczegółowe informacje dotyczące szkolenia przekazywane są telefonicznie i e-mailowo przed rozpoczęciem kuru,

•  kursanci na czas trwania zajęć podczas szkolenia objęci są ubezpieczeniem od NNW.

 

 

 

 

 

 

 

Kadra szkoleniowa:

 

Adam Królak - trener klasy mistrzowskiej, doktor nauk o kulturze fizycznej - jest doświadczonym dydaktykiem tenisowym, wychowawcą kilku pokoleń zawodników i szkoleniowców. Był trenerem i kapitanem reprezentacji polski w rozgrywkach drużynowych o Puchar Galea i Puchar Davisa. Autor ponad 140 publikacji w tym cenionych podręczników m. in. Wprowadzenie do współczesnego tenisa (1989), Sprawdziany tenisistów (1997), Tenis - technika, psychomotoryka, trening (1998), Tenis dla dzieci, nauczycieli i rodziców(1999).

 

Ryszard Sosnowski - trener klasy mistrzowskiej, absolwent AWF w Warszawie (specjalizacja trenerska u dr. Adama Królaka, zakończona uzyskaniem tytułu trenera II klasy w tenisie). Jest wychowankiem i byłym zawodnikiem Akademickiego Związku Sportowego w Olsztynie. Pracował w charakterze trenera w klubach: Legia Warszawa, AZS Olsztyn i Olsztyńskim Towarzystwie Tenisowym, a od 1993 roku prowadzi samodzielną działalność trenerską. Od 2004 roku jest współwłaścicielem Centrum Tenisowego Jakubowo przy ul. Radiowej 32 w Olsztynie. Występuje w turniejach amatorów. Wraz z Krzysztofem Badurkiem stanowią czołową parę deblową tenisa amatorów w kraju.

 

Robert Podstawski - trener I klasy, instruktor klasy I w gimnastyce sportowej, doktor nauk o kulturze fizycznej, instruktor w pływaniu, instruktor w piłce ręcznej,

 

Michał Boraczyński - doktor nauk o kulturze fizycznej, absolwent Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego oraz studiów doktoranckich AWF w Warszawie. Nauczyciel akademicki OSW na Wydziale Wychowania Fizycznego, Fizjoterapii. Pracownik Centralnego Laboratorium Badawczego Fundacji Centrum Zdrowia i Sportu przy OSW.

 

Zdzisław Czaplicki - doktor nauk wychowania fizycznego, absolwent AWF Warszawa, wykładowca UPH w Siedlcach na kierunku turystyka i rekreacja, dyrektor Instytutu Edukacji i Sportu, instruktor lekkiej atletyki, instruktor pływania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje i zapisy:

Instytut Edukacji i Sportu,
ul. Warmińska 27 p.105
10-544 Olsztyn

Tel: 89 542 62 68, 513 017 019


biuro@instytutolsztyn.pl">biuro@instytutolsztyn.pl, www.instytutolsztyn.pl/"> www.instytutolsztyn.pl,

ZAPRASZAMY NA KURS INSTRUKTORA TENISA
Instytut Edukacji i Sportu w Olsztynie zaprasza na kurs instruktorski
ukryj
Miejsce realizacji:
Centrum Tenisowe „Park Jakubowy” Olsztyn ul. Radiowa 32, Olsztyn 
Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących ul. Kołobrzeska 29, Olsztyn 

Cena: 1650 zł +300 zł na opłatę 2 letniej licencji PZT 

Termin: 18.03.2017 r. – 25.06.2017 

Terminy zjazdów: 
18-19.03.2017 r. 
1-2.04.2017 r. 
22-23.04.2017 r. 
13-14.05.2017 r. 
27-28.05.2017 r. 
10-11.06.2017 r. 
24-25.06.2017 r. (egzamin końcowy) 

Cena kursu zawiera: 
- Zajęcia teoretyczno-praktyczne 
- Egzaminy 
- Wydanie dokumentów (zaświadczenie, legitymacja) 
- Ubezpieczenie NNW uczestników 

Kurs odbędzie się po zebraniu się minimalnej liczby uczestników (15 osób) 

Wymagane dokumenty: 
Do formularza zgłoszeniowego (przesłanego e-mailem lub drogą pocztową najpóźniej na 14 dni przed planowanym rozpoczęciem kursu) należy dołączyć: 
1. Potwierdzenie wpłaty opłaty manipulacyjnej w wysokości 300 zł. Wpłat proszę dokonywać w biurze Instytutu bądź na konto: Instytut Edukacji i Sportu, Alior Bank 72 2490 0005 0000 4530 5291 3450, tytułem: nazwa kursu + imię i nazwisko 
2. Kserokopię lub skan dokumentu potwierdzającego poziom wykształcenia (np. kserokopia świadectwa, dyplomu ukończenia szkoły wyższej). Nie akceptujemy zdjęć dokumentów! W przypadku posługiwania się innym nazwiskiem, niż te które widnieje na dokumencie, należy również dostarczyć kserokopię dowodu osobistego. 
3. Oświadczenie o stanie zdrowia – Załącznik 1 do formularza (wypełniony i podpisany odręcznie) lub zaświadczenie lekarskie (od lekarza sportowego lub I-go kontaktu). Honorowane są również: ksero aktualnych badań lekarskich z pracy (dotyczy tylko nauczycieli wychowania fizycznego) lub aktualna książeczka zdrowia sportowca. 
4. Zdjęcie legitymacyjne na jasnym tle w formacie jpg. o rozdzielczości min 600dpi przesłane na adres biuro@instytutolsztyn.pl (nazwa pliku: nazwa kursu_imię_nazwisko; PROSIMY NIE PRZESYŁAĆ SKANÓW ZDJĘĆ). 
5. Odręcznie podpisany regulamin kursów, warsztatów i szkoleń realizowanych w Instytucie Edukacji i Sportu – Załącznik 2 do formularza. Kurs instruktora sportu pod patronatem Polskiego Związku Tenisowego 

Kadra szkoleniowa: 
Adam Królak - trener klasy mistrzowskiej, doktor nauk o kulturze fizycznej - jest doświadczonym dydaktykiem tenisowym, wychowawcą kilku pokoleń zawodników i szkoleniowców. Był trenerem i kapitanem reprezentacji polski w rozgrywkach drużynowych o Puchar Galea i Puchar Davisa. Autor ponad 140 publikacji w tym cenionych podręczników m. in. Wprowadzenie do współczesnego tenisa (1989), Sprawdziany tenisistów (1997), Tenis - technika, psychomotoryka, trening (1998), Tenis dla dzieci, nauczycieli i rodziców(1999). 

Ryszard Sosnowski - trener klasy mistrzowskiej, absolwent AWF w Warszawie (specjalizacja trenerska u dr. Adama Królaka, zakończona uzyskaniem tytułu trenera II klasy w tenisie). Jest wychowankiem i byłym zawodnikiem Akademickiego Związku Sportowego w Olsztynie. Pracował w charakterze trenera w klubach: Legia Warszawa, AZS Olsztyn i Olsztyńskim Towarzystwie Tenisowym, a od 1993 roku prowadzi samodzielną działalność trenerską. Od 2004 roku jest współwłaścicielem Centrum Tenisowego Jakubowo przy ul. Radiowej 32 w Olsztynie. Występuje w turniejach amatorów. Wraz z Krzysztofem Badurkiem stanowią czołową parę deblową tenisa amatorów w kraju. 

Robert Podstawski - trener I klasy, instruktor klasy I w gimnastyce sportowej, doktor nauk o kulturze fizycznej, instruktor w pływaniu, instruktor w piłce ręcznej, 

Michał Boraczyński - doktor nauk o kulturze fizycznej, absolwent Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego oraz studiów doktoranckich AWF w Warszawie. Nauczyciel akademicki OSW na Wydziale Wychowania Fizycznego, Fizjoterapii. Pracownik Centralnego Laboratorium Badawczego Fundacji Centrum Zdrowia i Sportu przy OSW. 

Zdzisław Czaplicki - doktor nauk wychowania fizycznego, absolwent AWF Warszawa, wykładowca UPH w Siedlcach na kierunku turystyka i rekreacja, dyrektor Instytutu Edukacji i Sportu, instruktor lekkiej atletyki, instruktor pływania. 

Informacje i zapisy: Instytut Edukacji i Sportu, ul. Warmińska 27 p.105 10-544 Olsztyn Tel: 89 542 62 68, 513 017 019 biuro@instytutolsztyn.pl, www.instytutolsztyn.pl,
 
Instytut Edukacji i Sportu w Olsztynie zaprasza na kurs instruktorski

Polski Związek Tenisowy

Oficjalny Napój Izotoniczny

Oficjalna Woda

Partnerzy i Sponsorzy

Partner Medyczny

POLSKI ZWIĄZEK TENISOWY
ul. Konduktorska 4 lok.10
(wejście II, piętro V).
00-775 Warszawa
tel. (48-22) 122 12 00, 122 12 01
fax. (48-22) 122 12 11
e-mail: pzt@pzt.pl
Rachunek opłat statutowych: Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
17 1600 1374 0003 0057 6053 3150
Rachunek Kolegium Sędziów: Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
87 1600 1374 0003 0057 6053 3151
Dane do faktur:
Polski Związek Tenisowy
ul. Konduktorska 4 lok.10
00-775 Warszawa
NIP: 526-21-70-384
Copyright Polski Związek Tenisowy.
All rights reserved
projekt i wykonianie e-ARES Sp. z o.o.