Znajdujesz się: PZT > AKTUALNOŚCI

WALNE ZGROMADZENIE DELEGATÓW PZT

Polski Związek Tenisowy uprzejmie przypomina, że w dniu 20 maja 2017 (sobota) o godz. 11.00 (pierwszy termin), godz. 11.15 (drugi termin) w Centrum Konferencyjnym NIMBUS, Al. Jerozolimskie 98, Warszawa odbędzie się Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zgromadzenie Delegatów PZT.

Wojewódzkim Związkom Tenisowym przypominamy o obowiązku przesłania do PZT na 14 dni przed terminem Zgromadzenia imiennej listy delegatów wraz z kopią protokołu potwierdzającego ich wybór.

Poniżej podajemy procedurę zgłaszania kandydatów do Zarządu PZT:

-Druki formularzy zgłoszenia kandydata na Prezesa/Członka Zarządu zostały rozesłane do Wojewódzkich Związków Tenisowych oraz są możliwe do pobrania w części: Pliki do pobrania.

-Wypełnione formularze zgłoszenia kandydata na Prezesa/Członka Zarządu można składać w Biurze PZT do dnia 5 maja 2017r. do godziny 15.00 (piątek) lub przesyłać listem poleconym na adres siedziby Polskiego Związku Tenisowego do dnia 6 maja 2017r. włącznie (decyduje data stempla pocztowego). Formularze należy składać w zamkniętej kopercie z napisem: „Walne Zgromadzenie Delegatów PZT – formularz zgłoszenia kandydata”. Otwarcie kopert nastąpi po upływie terminu składania zgłoszeń, nie wcześniej niż 10 maja br. Lista zgłoszonych kandydatów zostanie opublikowana na stronie internetowej www.pzt.pl

-Formularz musi być wypełniony czytelnie, najlepiej drukowanymi literami i zawierać wymaganą zgodnie z § 27 statutu PZT odpowiednią liczbę podpisów. Podpisy poparcia dla danego kandydata muszą być złożone odręcznie i mogą się znajdować na oddzielnych listach.

-Wymagane jest uzasadnienie zgłaszanej kandydatury oraz prezentacja programu kandydata.

-Kandydat zobowiązany jest do wyrażenia zgody na kandydowanie oraz do osobistego podpisania formularza.

Pliki do pobrania:

Multimedia

Facebook

Polski Związek Tenisowy

Rating Tenisa Polskiego

Miejsce na Twoją reklamę

Partnerzy i Sponsorzy

POLSKI ZWIĄZEK TENISOWY
PGE Narodowy w Warszawie
Al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1
03-901 Warszawa
tel. (48-22) 122 12 00, 122 12 01
fax. (48-22) 122 12 11
e-mail: pzt@pzt.pl
Rachunek opłat statutowych: Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
17 1600 1374 0003 0057 6053 3150
Rachunek Kolegium Sędziów: Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
87 1600 1374 0003 0057 6053 3151
Dane do faktury:
Polski Związek Tenisowy
Al. Ks. Józefa Poniatowskiego 1,
03-901 Warszawa
NIP: 526-21-70-384
Copyright Polski Związek Tenisowy.
All rights reserved
projekt i wykonianie e-ARES Sp. z o.o.