Znajdujesz się: PZT > PRZETARGI
Zawiadomienie dot. rozstrzygnięcia przetargu "Dostawa piłek tenisowych dla Polskiego Związku Tenisowego"
ukryj
Polski Związek Tenisowy zawiadamia o przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym postępowaniem przetargowym była dostawa piłek tenisowych dla Polskiego Związku Tenisowego. 

Polski Związek Tenisowy zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 240.084,00 zł brutto.

W terminie złożyły oferty trzy firmy: 
1. Sprzęt Tenisowy Ireneusz Maciocha – ul. Czorsztyńska 30, 71-163 Szczecin. Oferta na kwotę: 185.431,00 zł netto (228.080,13 zł brutto).
2. MARSPORT S.C. - ul. Jęczmienna 4, 15-171 Białystok. Oferta na kwotę: 232.614,72 zł netto (286.116,10 zł brutto).
3. Tennis Planet Polska Tomasz Bonar - ul. Książka 61, 91-529 Łódź. Oferta na kwotę: 150.000,00 zł netto (184.500,00 zł brutto). 

Zgodnie z pkt. XIII SIWZ zamawiający uznał za oferty spełniające wymagania i przyjął do szczegółowego rozpatrywania, następujące dwie oferty:
1. Sprzęt Tenisowy Ireneusz Maciocha – 185.431,00 zł netto (228.080,13 zł brutto).
2. MARSPORT S.C. – 232.614,72 zł netto (286.116,10 zł brutto).

Z uwagi na brak zgodności ze specyfikacją SIWZ, oferta Tennis Planet Polska Tomasz Bonar nie została przyjęta do dalszego rozpatrywania. Oferent przedstawił ofertę 2-ch rodzajów piłek: 
- RS Tour Edition, którą może dostarczyć do dnia 15 grudnia 2017 roku
- RS Black Edition, którą może dostarczyć do dnia 1 lutego 2018 roku. 

Zgodnie z punktem IV. SIWZ wymagany termin realizacji wykonania zamówienia to 15 grudnia 2017 roku, w związku z powyższym Komisja odrzuciła ofertę na piłkę RS Black Edition ze względu na brak możliwości realizacji zamówienia w terminie. 

Piłka RS Tour Edition, którą może dostarczyć do dnia 15 grudnia 2017 nie spełnia wymogów określonych w pkt. III tj. nie jest dopuszczona jako piłka turniejowa przez ITF w wykazie na rok 2017. W związku z powyższym oferta złożona przez Tennis Planet Polska nie jest zgodna z opisem przedmiotu zamówienia. 

Zgodnie z pkt. XIII.3. SIWZ zamawiający w oparciu o kryterium ceny (waga 100%) dokonał wyboru następującej oferty:
Sprzęt Tenisowy Ireneusz Maciocha 
Oferta cenowa: 185.431,00 zł netto (228.080,13 zł brutto)

Wymagany termin wykonania zamówienia: do dnia 15 grudnia 2017 r. 

Warunki płatności
Termin płatności: 14 dni od dokonania odbioru przedmiotu zamówienia i otrzymania przez Zamawiającego (PZT) prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury. 
Sposób płatności: przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
 
Zawiadomienie dot. przetargu "Dostawa strojów sportowych dla reprezentacji PZT".
ukryj

Polski Związek Tenisowy zawiadamia o przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym postępowaniem przetargowym była dostawa strojów sportowych dla reprezentacji Polskiego Związku Tenisowego. 

Polski Związek Tenisowy zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 240.000,00 zł. 

W terminie złożyły oferty dwie firmy: 
1. Global Net Sp. z o.o. – Sp.K.  
2. JB Sp. z o.o.

Zamawiający –  Polski Związek Tenisowy –  dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Global Net Sp. z o.o. – Sp.K.  z siedzibą w Warszawie 02-575  ul. Pory 78, która zaoferowała najniższą cenę, tj. kwotę 101.356,75 zł brutto.

Równocześnie informujemy, że w przedmiotowym postępowaniu ofertę złożyła firma: JB Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie 02-979, ul. Klimczaka 1 lok.033/034, która zaoferowała cenę, tj.  kwotę 211.626,00 zł brutto.

Wymagany termin wykonania zamówienia: do dnia 21 grudnia 2017 r. 

Warunki płatności
Termin płatności: 14 dni od dokonania odbioru przedmiotu zamówienia i otrzymania przez Zamawiającego (PZT) prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury. 
Sposób płatności: przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
 
Przetarg "Dostawa piłek tenisowych dla PZT "- ogłoszenie
ukryj
Przetarg "Dostawa piłek tenisowych dla PZT "- specyfikacja
pokaż
ukryj
Przetarg "Dostawa piłek tenisowych dla PZT "- załącznik nr 1
pokaż
ukryj
Przetarg "Dostawa piłek tenisowych dla PZT "- załącznik nr 2
pokaż
ukryj
Przetarg "Dostawa piłek tenisowych dla PZT "- załącznik nr 3
pokaż
ukryj
Przetarg "Dostawa piłek tenisowych dla PZT "- załącznik nr 4
pokaż
ukryj

Polski Związek Tenisowy

Strategiczny Sponsor Polskiego Związku Tenisowego

Partner Główny Polskiego Związku Tenisowego

Sponsor Generalny

Oficjalny Partner PZT

Zapraszamy do Sklepu Kibica!

POLSKI ZWIĄZEK TENISOWY
ul. Konduktorska 4 lok.10
(wejście II, piętro V).
00-775 Warszawa
tel. (48-22) 122 12 00, 122 12 01
fax. (48-22) 122 12 11
e-mail: pzt@pzt.pl
Rachunek opłat statutowych: Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
17 1600 1374 0003 0057 6053 3150
Rachunek Kolegium Sędziów: Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
87 1600 1374 0003 0057 6053 3151
Dane do faktur:
Polski Związek Tenisowy
ul. Konduktorska 4 lok.10
00-775 Warszawa
NIP: 526-21-70-384
Copyright Polski Związek Tenisowy.
All rights reserved
projekt i wykonanie e-ARES Sp. z o.o.